PELAKSANAAN PENDAFTARAN ULANG DAN PEMBAYARAN SOP – genap 2013/2014